Leerlingenraad


De leerlingenraad van de Polhaar is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school. De leerlingen worden betrokken bij het nadenken over en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt er, naast de input vanuit de leerlingen, jaarlijks aan thema's gewerkt die op dat moment passend zijn bij de school. In schooljaar 2021-2022 staan de volgende thema's centraal: 
- Kindertalentfluisteraar > talentgesprekken  - Nieuwe rekenmethode  - Bibliotheek in de school  - Buitenspeelgoed + zorgdragen voor de materialen
- Extra vanuit leerlingen: buitenlessen op de Polhaar en Polhaar+ Binnen de leerlingenraad worden leerlingen gestimuleerd om samen met elkaar aan de slag te gaan. Binnen elke bijeenkomst wordt bekeken hoe groep 1 t/m 4 ook betrokken kan worden bij de processen. Een prachtige manier om van en met elkaar te leren! 


De leerlingenraad van de Polhaar is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school. Zij zijn leerlingen uit groep 5 t/m 8 en zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken. Het is belangrijk dat de school weet wat er leeft onder de leerlingen en zij komen dan ook regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht.
Dit kan leiden tot praktische voorstellen waar de teamleden en directie serieus mee aan de slag gaan.

De leerlingenraad 2018-2019 bestaat uit:
Vanessa en Pieter uit groep 5, July en Jelle uit groep 6, Leon en Vera uit groep 7, Lima en Matthijs uit groep 8

 

Leerlingenraad stukjes 2018-2019

Ik ben Pieter Scheewe. Ik zit in groep 5 op de Polhaar+. Ik ben jarig op zevenentwintig juli.

 

Mijn sporten zijn hockey en tennis en ik zit ook op het Dalfser jongenskoor. We hadden verkiezingen en je mocht niet op jezelf stemmen, ik had toen de meeste stemmen van de klas. Ik vond het wel leuk om te proberen, om mee te denken met de juffen en de directeur.

 

Mijn hobby’s zijn voetbal basketbal en hockey en tennis. Mijn familie is Janneke, Thomas en Afke, Nynke en Ik.

 

Ik zou het leuk vinden om mee te helpen met het schoolreisje en met het groene schoolplein.

 

Groetjes Pieter.

 


Ik ben Vanessa Dutkowska.

 

Ik zit in groep 5 op de Polhaar +  

 

Ik ben 8 november jarig.

 

Later als ik groot word wil ik bioloog worden.

 

Mijn hobby ,s zijn voetbal volleybal en judo.

 

Ik vind het heel leuk dat ik in de leerlingenraad zit.

 

We gingen stemmen en toen ik gekozen werd was ik heel blij .

 

Je mocht niet op je zelf stemmen .

 

Groetjes van Vanessa.
 

 

Ik ben Jelle Rhee en ik zit in  groep 6 en ben 9 jaar . 

 

Ik hoop te bereiken met de leerlingenraad dat er aandacht wordt gegeven aan alle kinderen van en de school dat niet alleen de mening van groep 5 tot en met 8 en de leerkrachten worden gegeven . Maar ook van de kinderen van groep 1 tot en met 4 en dat meer met ICT gaan werken. 

Hoi ik ben july en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 6 .Ik wil bereiken dat alle kinderen blij worden . 

 

En ik wil dat de kleuters een rek krijgen waar de schepjes op kunnen hangen . En ik wil dat alle kinderen wel 3 of 4 ballen krijgen.

 


Ik ben Vera en ik zit in groep 7. Ik wil graag bereiken in de leerlingenraad dat we de groepen een t/m 4 meer gaan betrekken bij de school [hun hebben ook ideeen die ze graag willen delen]. Dat geeft hun ook meer vrijheid bij het leren en meedenken, dat willen hun ook graag delen. Ik hoop dat we veel gaan en kunnen bereiken met de leerlingenraad. Ik ben blij dat ik nu iets meer kan betekenen voor de school. Dat is dan ook mijn hoofddoel om samen met alle mensen die in de leerlingenraad te bereiken.

 

Groetjes Vera


Ik ben Leon (groep 7), ik zit in de leerlingenraad en ik wil graag veranderen:
1. Eerlijke verdelingen op de hal (welke groep wanneer en hoeveelheid van de tafels)
2. De kleuters (1-2A t/m 1-2D) er meer bij betrekken.
En ik vind het leuk om met alle andere projecten mee te werken.
Groetjes Leon

Ik ben Lima en ik zit in groep 8.
Ik wil bereiken in de leerlingenraad
- dat juf de lessen uitlegt en dat we dan alles zelf mogen bepalen wanneer we de lessen mogen doen.

Ik ben Matthijs en ik zit in groep 8.
Ik wil bereiken in de leerlingenraad:
- Een praalwagen voor carnaval voor de optocht en hij heet p.p. (Polhaar.Praalwagen)
- Een studio voor beeld en geluid.

Beste allemaal, bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en betrokkenheid!
Wij hebben een ‘onderwerpen-poster’ opgesteld en die hangt in de hal van de Polhaar.