Waar staan we voor


Schoolgids Schoolgids_2018-2019.pdf

Schoolplan Schoolplan _2016-2019.pdf

Identiteit Brochure-Identiteit.pdf

Academische opleidingsschool

Schoolondersteuningsprofiel Toelichting_SOP_Kbs_de_Polhaar.pdf

Protocol bij geen inval  Protocol_KBS_de_Polhaar_bij_geen_inval_voor_de_groep.pdf