HET GROENE SCHOOLPLEIN IS GEOPEND!

 


          


Beste belangstellende,
 
Misschien bezoekt u de website uit nieuwsgierigheid, misschien heeft de informatie van buiten u naar hier geleidt.. Hoe dan ook, het zal u niet ontgaan zijn dat de werkzaamheden voor het Groene Schoolplein gestart zijn.  Als basisschool zijn we intensief bezig geweest met het voortraject. Ontwerpsessies, prijsvragen, subsidietrajecten….hoe zat dat ook alweer precies allemaal?! Om u bij te praten, hebben we de belangrijkste zaken voor u als belangstellende even op een rijtje gezet.

Terugblik

Wat is het een lang traject geweest! Om ons heen begonnen allerlei scholen met initiatieven en het leek voor u misschien of de Polhaar stilstond. Het was een ongewenste pauze, want dit was zeker niet de wens van de school en de werkgroep. Omdat we het kunstgrasveld in het nieuwe ontwerp gaan omzetten naar een nieuwe, groene speelplek bracht dat een hoop extra werk met zich mee. Deze grond is namelijk niet van de school en dat vroeg om extra inspanningen. Uiteindelijk hebben we als werkgroep in een zeer intensief traject, samen met gemeente én de buurt afspraken gemaakt over het ontwerp, het beheer en onderhoud en de bijbehorende vergunningen. De langdurige inspanning wierp vruchten af want gelukkig is nu iedereen aan boord, akkoord en tevreden!

Subsidie

We werden in 2018 tweede in de wedstrijd “Groenste Schoolplein van Overijssel”, van de provincie. Ons project heeft toen de themanaam ‘Water verbindt’ gekregen. Dat is een belangrijke zet geweest voor de financiering van dit nieuwe plein. Eind 2020 hebben we als werkgroep veel tijd geïnvesteerd in het schrijven van twee subsidieaanvragen. De eerste is een afkoppelsubsidie bij de gemeente Dalfsen, waarin we laten zien dat het hemelwater dat op het dak en het plein valt ook hier blijft. We infiltreren het, bergen het langzaam in groen en zandstroken en maken het beleefbaar. Winst voor buurt én gemeente.

De tweede aanvraag is de KlimaatActief! subsidie van Waterschap Drents Overijsselse Delta. We hebben hierin gestuurd op het anders verwerken van hemelwater, beleefbaarheid van groen en water en op hittestress door minder tegels. Met beide aanvragen zijn we ‘klimaatklaar’ voor grotere hoosbuien en hetere dagen. Bovendien wordt het plein hiermee straks een verlengstuk van de klas. Met trots kunnen we zeggen dat beide aanvragen volledig zijn gehonoreerd! Het betekent een prachtige en belangrijke financiële impuls voor een mooi kwalitatief plein.

Start werkzaamheden

ANNO2000, de ontwerper van het schoolplein gaat halverwege juni starten met de aanleg van het groene plein. Het werk zal in een deel van de zomervakantie voortgezet worden, zodat met de start van het nieuwe schooljaar het plein in gebruik genomen kan worden. De beplanting die op meerdere plekken aangebracht gaat worden, zal omwille van het seizoen eind 2021 geplant gaan worden. Zo hebben we de tijd om de kinderen te laten wennen en onder andere mee te nemen in het belang van goede verzorging van de planten.

Planning

Om de kosten te drukken, maar ook om betrokkenheid en eigenaarschap te vergroten, voeren we als school een aantal voorbereidende werkzaamheden zelf uit. Denk aan het opnemen en zoveel als mogelijk circulair (her)gebruiken van veel materialen. Inmiddels worden het speeltoestel tussen de bomen, de ballenvanger, fietsenstallingen en het kunstgrasveld in delen aan allerlei liefhebbers aan de man gebracht.  Maar ook de vele stoeptegels gaan we hergebruiken op het plein als muurtje, insectenhotel of buitenklas. De enthousiaste ‘Beheergroep Schoolplein’ steekt als vanouds de handen weer flink uit de mouwen. Goed voor de onderlinge contacten en verbinding van de ouders en school!

Halen en brengen

Waar gehakt wordt vallen spaanders, zeggen ze wel. Het wordt een flinke klus en we zullen elkaar soms even in de weg zitten. Dat vraagt om begrip en flexibiliteit van ons allemaal. De aannemer is gewend aan deze werkzaamheden en kan hier soepel mee omgaan, maar met name tijdens het halen en brengen van de kinderen vraagt het aanpassing van ons allemaal. Volg als ouders daarom de aanwijzingen van het personeel zo veel als mogelijk op en probeer netjes rekening te houden met de beperkte ruimte door bijvoorbeeld lopend naar school te komen. Het parkeren van fietsen zal de laatste weekjes voor de vakantie wat meer uitdaging vragen.
Samen proberen we de overlast voor buurt, kinderen, ouders en school zo beperkt mogelijk te houden.
 
Heeft u vragen over het proces, het ontwerp, of wellicht wilt u zelfs iets bijdragen? Neem gerust contact op met de school. De leden van de werkgroep praten u graag bij.