Waar staan we voor


Schoolgids Schoolgids_2023_-_2024.pdf

Schoolplan Schoolplan_Polhaar_2023-2026.pdf

Jaarplan_jaarverslag_2022_-_2026__versie_2022-2023__Polhaar.pdf

Communicatie Communicatiebeleid_EXTERN.pdf

Identiteit Brochure-Identiteit.pdf

Academische opleidingsschool

Schoolondersteuningsprofiel Toelichting_SOP_Kbs_de_Polhaar.pdf

Protocol bij geen inval  Protocol_KBS_de_Polhaar_bij_geen_inval_voor_de_groep.pdf