Waar staan we voor


Schoolgids Schoolgids_2020-2021.pdf

Schoolplan Schoolplan_2020-2022.pdf

Jaarverslag_2019_en_jaarplan_2020.pdf

Identiteit Brochure-Identiteit.pdf

Academische opleidingsschool

Schoolondersteuningsprofiel Toelichting_SOP_Kbs_de_Polhaar.pdf

Protocol bij geen inval  Protocol_KBS_de_Polhaar_bij_geen_inval_voor_de_groep.pdf