VisieDe Polhaar is een mondiale school
Met deze benaming willen wij de leerlingen wereldwijs maken en nastreven dat er aandacht is voor samenwerken in en om de school met daarbij bijzondere aandacht voor identiteit, milieu en duurzaamheid.
 

Missie


Onze school gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
We begeleiden de kinderen in hun eigen identiteitsontwikkeling door een beroep te doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel.
Kenmerkend voor onze mondiale identiteit is:

  1. Leren omgaan met verschillen (samenwerken)

  2. Aandacht voor milieu (duurzaamheid) en wereldburgerschap

  3. Jaarlijks aandacht voor een mondiaal project, al dan niet gekoppeld aan de Vastenactie.

De mondiale identiteit van de school kent drie aspecten:
Sociaal:
het sociaal leren en respectvol omgaan met elkaar is verweven in ons schoolklimaat en hoort bij onze missie en visie.
Milieu en duurzaamheid:
op onze school willen we kinderen milieubewust opvoeden, waarin zij medeverantwoordelijk zijn voor een verzorgde lesomgeving, maar ook het hergebruik van materialen vormen een aspect in onze leeromgeving.
We leren de leerlingen zuinig om te gaan met schoolmaterialen. Daar waar mogelijk heeft hergebruik onze voorkeur.
Mondiale zaken: 
Wij proberen de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij wereldburgers zijn en zorg hebben voor elkaar, de omgeving waarin wij wonen, het dorp, maar voor Nederland en de wereld.
De verschillen in gewoonten en culturen van verschillende mensen zijn onderwerpen die zowel in de godsdienstlessen als in de wereld oriënterende vakken ( actief burgerschap) regelmatig aan bod komen en specifiek tijdens de vastenactie.