Leerlingenraad


De leerlingenraad van de Polhaar is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school. De leerlingen worden betrokken bij het nadenken over en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt er, naast de input vanuit de leerlingen, jaarlijks aan thema's gewerkt die op dat moment passend zijn bij de school. Bijvoorbeeld:
- Kindertalentfluisteraar > talentgesprekken  - Nieuwe rekenmethode  - Bibliotheek in de school  - Buitenspeelgoed + zorgdragen voor de materialen
- Extra vanuit leerlingen: buitenlessen op de Polhaar en Polhaar+ Binnen de leerlingenraad worden leerlingen gestimuleerd om samen met elkaar aan de slag te gaan. Binnen elke bijeenkomst wordt bekeken hoe groep 1 t/m 4 ook betrokken kan worden bij de processen. Een prachtige manier om van en met elkaar te leren! 


De leerlingenraad van de Polhaar is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school. Zij zijn leerlingen uit groep 5 t/m 8 en zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken. Het is belangrijk dat de school weet wat er leeft onder de leerlingen en zij komen dan ook regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht.
Dit kan leiden tot praktische voorstellen waar de teamleden en directie serieus mee aan de slag gaan.


Beste allemaal, bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en betrokkenheid!
Wij hebben een ‘onderwerpen-poster’ opgesteld en die hangt in de hal van de Polhaar.